تبلیغات
قلمروی محسن چاوشی - خدایا خسته ام...

قلمروی محسن چاوشی

دوران گیجی و سرگیجگیت گذشت , محکم بشین دلم این دور اخره

جستجو
نظر سنجی
موضوع: یک عالمه ترانه -
خدایا شکسته ام...
خدایا خسته ام....
خدیا مرا در برگیر...
خدایا از زمین خسته ام...
خدایا آماده ام....
خدایا دریاب مرا...
مرگ بهترین درمان من است...
چشمهایم خیسو گریانست...
خدایا طاقتم تاب آمده...
خدایا به مرگ راضیم..
آه...............
من ازآنِ توام.....
من در خاک خواهم خفت...
مرا حتی خاک هم نمی خواهد...
خدایا خسته ام...
خدایا به داد این دلم رَس..
خدایا از ته دل خسته ام...
خدایا چگونه اظهار کنم....
خدایا.....
با دلی شکسته و چشمانی گریان...
با لبی از درد با دلی پر زِخون...
تمنا می کنم...
خدایا دریاب مرا...
خدایا ...
آنکه را دوست داشتم...
کو؟؟؟؟؟
چه شد؟؟؟
چه کرد با دلم؟؟؟
خدایا از واژه ی تلخ خیانت خسته ام...
خدایا گناهی بود مرا...؟؟؟
خدایا....
خدایا...
خدایا با زجه و درد میگویم...
خدایا تمنا می کنم....
دریاب مرا.....
که از این صحرای دروغین..
که از این صحنه ی تن...
که از این من..
خسته ام خسته...
دریاب مرا...


نوشته شده در دوشنبه 2 فروردین 1389 توسط مهدی خدادادی
درباره سایت
آرشیو مطالب
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin